CONCURS Câștigă un covor pufos 160×230

CONCURS

Câștigă un covor GRI PUFOS 160×230 din colecția TIARA ECO .

Ca să intri în concurs, tot ce trebuie să faci este să dai tag in comentarii la 3 prieteni ce iubesc covoarele pufoase și menționează care este modelul tău preferat de pe site-ul nostru www.carpethouse.ro

Te poți înscrie în concurs până pe 19 IULIE, iar pe 20 IULIE vom extrage câștigătorul!

Poți vedea regulamentul întreg mai jos.

Dacă vrei să rămâi la curent cu toate noutățile, nu uita să dai like paginii CARPET HOUSE.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ Tag, Comment, WIN!”

Art. 1. Organizatorul Concursului

1.1. Concursul este organizat de SC Global Carpet House SRL cu sediul în Radauti, sub nr J33/152/2014 CUI 321817658 , Romania, denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina https://www.facebook.com/carpethouseSuceava/, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului

Concursul va avea loc începând cu data de 08.07.2020, pe pagina Facebook https://www.facebook.com/carpethouseSuceava/ și se va desfășura până la 19.07.2020.

Art. 3. Participanții și condițiile de participare

3.1. Concursul se adresează persoanelor fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în Romania, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) Participanții trebuie să dea tag la 3 prieteni pe pagina concursului https://www.facebook.com/carpethouseSuceava/

b) Participanții trebuie să menționeze in comentarii covorul preferat

c) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului

d) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.

3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii.

3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie să dea ”tag” la 3 prieteni  si să menționeze „covorul favorit” in comentariile fotografiei care anunta concursul.

4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1.

4.3. Căștigătorul va fi extras prin tragere la sorți pe 20.07.2020 cu ajutorul site-ului https://commentpicker.com/ dintre participanții concursului https://www.facebook.com/carpethouseSuceava/ care au dat ”tag” și ”comentarii” fotografiei care anunță concursul.

4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Carpet House  (SC GLobal Carpet House SRL) prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3.

La finalul promoției va fi extras, prin tragere la sorți computerizată, câștigătorul premiului ce constă intr-un un covor din colectia Tiara ECO, model Light Grey , culoare Gri, dimensiune 160×230.

Participantul extras va fi anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului Carpet HOUSE. Câstigătorul va ridica premiul in baza unui act de identitate de la magazinul Carpet House dacă este din Suceava sau i se va transmite prin curier la adresa din buletin, în funcție de opțiunea acestuia.

Art. 5. Premiul Concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda urmatorul premiu:

– un covor din colectia TIARA ECO, model Light Grey , culoare GRI, dimensiune 160×230.

5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți.

Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Promoției

6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de expediere, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător, câștigătorul fiind anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către Carpet House, privind câștigarea Concursului.

6.4. Câștigătorul poate revendica premiul în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea rezultatului extragerii. În cazul în care acest termen este depășit, se va repeta tragerea la sorți.

6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/carpethouseSuceava/

6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.

6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Art. 7. Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe pagina web https://www.carpethouse.ro/,concursul nu este in niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook.

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente.

Tagged , , ,

4 thoughts on “CONCURS Câștigă un covor pufos 160×230

  1. TIARA ECO-MODEL PLAIN, CULOARE BEIGE

  2. Super de calitate

  3. Calitative!!

  4. Calitative!🥰

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *